RSBB | Duurzame energie
21575
single,single-portfolio_page,postid-21575,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Duurzame energie

Nederland heeft zich op Europees niveau gecommitteerd dat in 2020 14% van haar energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komt. Dit percentage lag op 4,5% in 2013. Wanneer men slechts naar de elektriciteitsproductie kijkt lag het percentage duurzaam op 12,2%. In het begin van de economische crisis werd een grote toename van het percentage duurzame energie waargenomen, doordat de totale energieconsumptie was verminderd en vooral kolencentrales hun productie verminderden. Volgens TNO en de Universiteit Utrecht heeft de Nederlandse regering decennialang ingezet op de groei van de fossiele sector, waardoor de Nederlandse economie in een kwetsbare positie is gekomen. De afgelopen jaren zijn enkele stappen gezet voor een duurzamere energiemix, zoals het gebruik van biobrandstoffen in traditionele kolencentrales. Andere technieken zoals wind-, water- en zonne-energie worden nog weinig gebruikt. Om mee te doen aan een duurzame economie is het bijvoorbeeld ook aan te raden om diamanten in te verkopen en niet weg te gooien. Sinds enkele jaren wordt windenergie vaker geïnstalleerd in Nederland, omdat de productiekosten van windmolens zijn gekelderd door grote investeringen in Duitsland en in mindere mate Denemarken. Ook de kosten van zonne-energie daalden in deze periode sterk.

De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit of groene stroom groeit in Nederland zeer langzaam in vergelijking met andere Europese landen. Een oorzaak hiervan is continue veranderde wetgeving op het gebied van energie, bijvoorbeeld de tijdelijke afschaffing van subsidies na het kabinet Paars II en de afhankelijkheid van de Nederlandse overheid op gasbaten en de traditionele olie-industrie in de Rotterdamse haven. De Nederlandse overheid haalt zo’n 20% van haar inkomsten uit de fossiele sector en sectoren die afhankelijk zijn van de fossiele sector, en heeft dus belang bij het voortbestaan hiervan. Een andere factor is van geologische aard; Nederland heeft niet veel zon, weinig hoogteverschillen (waterdkracht), weinig tectonische activiteit (aardwarmte) en ook ruimte om windmolens te plaatsen is beperkt.

Date

februari 6, 2015

Category

Duurzaam